شما اینجا هستید: صفحه‌اصلی

 


دسته‌بندی موضوعی کتب براساس رده‌بندی دهدهی دیوئی

000 تا 099 كليات
دانش،كتاب،كامپيوتر،كتابشناسي، كتابداري،دايره المعارف، مقالات، نشريات، انجمن ها،روزنامه نگاري، مجموعه آثار،كتابهاي خطي
رده   تعداد كتب
000 كليات 0
001 دانش 3
002 كتاب 0
003 تحقيق در عمليات ، نظريه سيستمها ، بيونيك، سيبرنتيك 0
004 داده پردازي علوم كامپيوتري 15
005 برنامه نويسي كامپيوتر، برنامه ها و داده هاي كامپيوتر 10
006 روشهاي خاص كامپيوتر 0
010 كتابشناسي و فهرست ها 0
011 كتابشناسي هاي عمومي 0
015 كتابشناسي و فهرستهاي منتشر شده در مورد يك محل خاص 0
016 كتابشناسي و فهرستهاي موضوعي 0
020 علوم كتابداري و اطلاع رساني 0
023 مديريت كاركنان 0
025 امور فني كتابخانه ها 0
027 كتابخانه ها،آرشيوها و مراكز اطلاع رساني 0
028 خواندن و استفاده از ديگر رسانه هاي اطاعاتي 0
030 دايره المعارف هاي عمومي 0
040 مجموعه مقالات عمومي 0
050 مجلات و نشريات عمومي 0
059 مجلات و نشريات به زبان فارسي و ساير زبانها 0
060 انجمنهاي عمومي و علوم موزه داري 0
069 علوم موزه داري 0
070 رسانه هاي خبري، روزنامه نگاري، نشر 0
079 روزنامه هاي چاپ ايران و ساير كشورها 0
080 مجموعه آثار عمومي 0
089 مجموعه آثار به زبان فارسي و ساير زبانها 0
090 كتابهاي خطي و كمياب 0