شما اینجا هستید: صفحه‌اصلی

 


دسته‌بندی موضوعی کتب براساس رده‌بندی دهدهی دیوئی

400 تا 499 زبان
زبان، زبان شناسي تطبيقي، زبان انگليسي، زبان آلماني، زبان فرانسه، زبان ايتاليايي ، زبان اسپانيولي، زبان لاتين ،زبان يوناني ، زبان فارسي و ساير زبانها
رده   تعداد كتب
401 فلسفه و نظریه زبان 0
410 زبانشناسی 0
414 واج شناسی(فونولوژی) 0
415 دستورزبان(نظامهای ساختاری) 0
417 لهجه شناسی و زبانشناسی تاریخی 0
418 ربانشناسی کاربری ، کاربرد استاندارد 0
420 زبان انگلیسی 2
421 نظامهای نوشتاری و واج شناسی زبان انگلیسی 0
423 واژه نامه های زبان انگلیسی 0
425 دستور زبان انگلیسی 0
428 کاربرد زبان انگلیسی معیار 0
433 واژه نامه های آلمانی 0
435 دستور زبان آلمانی 0
438 کاربرد زبان آلمانی معیار 0
439 دیگر زبانهای ژرمنی 0
440 زبانهای رومانس ، فرانسوی 0
441 نظامهای نوشتاری و واج شناسی زبان فرانسوی 0
443 واژه نامه های زبان فرانسوی 0
445 دستور زبان فرانسوی 0
448 کاربرد زبان فرانسوی معیار 0
453 واژه نامه های زبان ایتالیایی 0
455 دستور زبان ایتالیایی 0
458 کاربرد زبان ایتالیایی معیار 0
459 زبانهای رومانیویی و روتورومائیک 0
463 واژه نامه های زبان اسپانیولی 0
465 دستور زبان اسپانیولی 0
468 کاربرد زبان اسپانیایی 0
489 دیگر زبانهای هنلی 0
491 زبانهای هند و اروپای شرقی و سلتی 0
491.55 زبان فارسي ، رده‌بندی زبان فارسي 0
492 زبان عربی 0
493 زبانهای اورال آسیایی ، سیبریایی و دراویدی 0
495 زبانهای شرق و جنوب شرق آسیا 0