شما اینجا هستید: صفحه‌اصلی

 


دسته‌بندی موضوعی کتب براساس رده‌بندی دهدهی دیوئی

500 تا 599 علوم خالص
علوم خاص،رياضيات،ستاره شناسي و علوم وابسته، فيزيك، شيمي، زمين شناسي، ديرين شناسی ، علوم مردم شناسي و زيست شناسي، گياه شناسي ، جانورشناسي
رده   تعداد كتب
500 علوم طبیعی و ریاضیات 0
501 فلسفه و نظریه علوم پایه 0
502 مطالب گونه گون علوم پایه 0
507 آموزش ، پژوهش و مباحث وابسته علوم طبیعی 0
509 بررسیهای تاریخی ، جغرافیایی و اشخاص علوم طبیعی 0
510 ریاضیات 7
511 مباحث عمومی ریاضیات 0
512 جبر و نظریه اعداد 2
513 حساب 0
514 توپولوژی 0
515 آنالیز 0
516 هندسه 1
519 احتمالات و ریاضیات کاربردی 0
520 نجوم و علوم وابسته 6
522 فنون ، وسایل و مواد مورد استفاده در نجوم 1
523 اجرام و پدیده های خاص سماوی 0
525 کره زمین(جغرافیای نجومی) 0
526 جغرافیای ریاضی 0
529 گاهشماری 0
530 فیزیک 6
531 مکانیک ، مکانیک جامدات 0
532 مکانیک سیالات ، مکانیک مایعات 1
533 مکانیک گازه 0
535 نور و تشعشات وابسته 1
536 حرارت 0
539 فیزیک نوین 0
540 شيمی و علوم وابسته 4
541 شیمی نظری و شیمی فیزیک 0
542 فنون ، وسایل و مواد 0
543 شیمی تجزیه 0
544 تجزیه کیفی 0
545 تجزیه کمی 0
546 شیمی معدنی 0
547 شیمی آلی 0
548 بلور شناسی 0
549 معدن شناسی 0
550 زمین شناسی 0
551 زمین شناسی ، آب شناسی و هواشناسی 0
552 سنگ شناسی 0
553 زمین شناسی اقتصادی 0
555 زمین شناسی آسیا 0
560 زمین شناسی ، دیرین شناسی جانوری 0
562 فسیل بی مهرگان 0
566 فسیل مهره داران 0
570 علوم زیستی 0
573 انسان شناسی فیزیکی 0
574 زیست شناسی 4
575 تکامل و ژنتیک 0
576 میکروب شناسی 0
577 ماهیت کلی زندگی 0
579 جمع آوری و نگهداری نمونه های زیستی 0
580 علوم گیاهی 0
581 گیاهشناسی 0
582 گیاهان دانه دار 0
583 دولپه ایها 0
590 علوم جانوری 0
591 جانور شناسی 0
592 بی مهرگان 0
593 تک یافتگان ، پارازوا، کیسه تنان و خارپوستان 0
595 سایر بی مهرگان 0
597 مهره داران خونسرد 0
598 پرندگان 0
599 پستانداران 0