شما اینجا هستید: صفحه‌اصلی

 


دسته‌بندی موضوعی کتب براساس رده‌بندی دهدهی دیوئی

600 تا 699 علوم عملي
علوم عملي، علوم پزشكي، مهندسي، كشاورزي، خانه داري، كسب عمومي ، شيمي فني، مصنوعات، ساير مصنوعات ، ساختمان سازي
رده   تعداد كتب
601 فلسفه و نظریه علوم عملی 0
603 واژه نامه ها و دایره المعارف های تکنولوژی 0
604 رسم فنی ، تکنولوژی مواد مخاطره انگیز 0
607 آموزش ، پژوهش و موضوعات وابسته به تکنولوژی 0
609 بررسیهای تاریخی ، جغرافیایی و اشخاص در تکنولوژی 0
610 علوم پزشکی 5
611 کالبدشناسی انسانی ، یافته شناسی ، بافت شناسی 0
612 فیزیولوژی انسانی 1
613 بهداشت عمومی و فردی 0
614 پزشکی قانونی ، شیوع بیماری و پیشگیری 2
615 دارو شناسی و درمان 1
616 بيماريها 0
617 شاخه های گوناگون پزشکی ، جراجی 0
618 بیماریهای زنان و زیامان و سایر شاخه های پزشکی 1
620 مهندسی 0
621 فیزیک کاربردی 0
622 مهندسی معادن و عملیات وابسته 0
623 مهندسی نظامی و دریایی 0
624 مهندسی عمران(راه و ساختمان) 0
625 مهندسی راه آهن ، راهها و بزرگراهها 0
627 مهندسی هیدرولیک 0
628 مهندسی بهداشت و خدمات شهری ، مهندسی حفاظت محیط زیست 0
629 سایر شاخه های مهندسی 0
630 کشاورزی و فنون مربوطه 0
631 فنون ، وسایل و مواد کشاورزی 0
632 آسیبها ، آفتها و بیماریهای گیاهی 0
633 فرآورده های زراعی 0
634 درختهای میوه 0
635 باغبانی (فرآورده های باغ) 0
636 دامپروری 0
637 لبنیات و صنایع وابسته 0
638 پرورش حشرات 0
639 شکار ، ماهیگیری و حفاظت از منابع طبیعی 0
640 اقتصاد خانوداه و زندگی خانوداگی 0
641 خوردنیها و آشامیدنیها 1
642 غذا و پذیرایی 1
643 مسکن و لوازم خانگی 0
646 خیاطی ، پوشاک و ساماندهی زندگی شخصی و خانوادگی 0
647 مدیریت اماکن عمومی 0
648 اداره امور منزل ، خانه داری 0
649 بچه داری و پرستاری از بیماران و معلولان در منزل 0
650 مدیریت و خدمات اداری 0
651 خدمات دفتری 0
652 ارتباطات مکتوب 0
657 حسابداری 0
658 مدیریت 0
659 آگهی های تجاری و روابط عمومی 0
660 مهندسی شیمی و تکنولوژیهای وابسته 0
661 تکنولوژی مواد شیمایی صنعتی 0
663 صنایع غذایی 0
665 صنایع نفت، گاز و موم و روغن 0
666 سرامیک و صنایع وابسته 0
667 رنگ و رنگ زدایی و صنایع وابسته 0
668 تکنولوژی سایر محصولات آلی 0
669 متالوژی 0
670 مصنوعات 0
671 فلزکاری و مواد اولیه فلزی 0
672 آهن ، فولاد و سایر آلیاژهای فلزی 0
673 فلزات غیر آهنی 0
674 الوار ، چوب و چوب پنبه 0
676 کاغذ سازی و خمیر کاغذ 0
677 نساجی 0
678 الاستومر و محصولات الاستوری 0
679 سایر فراوردهایی که از مواد خاص ساخته می شوند 0
681 ابزار و آلات دقیق 0
684 اثاث خانه و کارگاههای خانگی 0
686 چاپ و فنون وابسته 0
688 فرآورده های دیگر و تکنولوژی بسته بندی 0
690 ساختمان و ساختمان سازی 0
691 مصالح ساختمانی 0
692 کارهای جنبی ساختمان 0
693 ساختمان سازی با مصالح خاص و برای مقاصد خاص 0
694 ساختمانهای چوبی ، نجاری 0
696 تاسیسات 0
697 مهندسی گرامایشی ، تهویه و تهویه مطبوع 0