شما اینجا هستید: صفحه‌اصلی

 


دسته‌بندی موضوعی کتب براساس رده‌بندی دهدهی دیوئی

700 تا 799 هنرها و سرگرميها
هنر، شهرسازي، معماري، زبان آلماني، مجسمه سازي، زبان ايتاليايي ، هنرهاي تزئيني، نقاشي ، چاپ ، عكاسي ، موسيقي ، سرگرمي
رده   تعداد كتب
700 هنرها 0
701 فلسفه و نظریه هنر 0
702 مطالب گوناگون هنر 0
703 واژه نامه ها و دایره المعارف هنر 0
707 آموزش و پژوهش و موضوعات وابسته هنری 0
709 بررسیهای تاریخی ، جغرافیایی و اشخاص هنر 0
711 برنامه ریزی منطقه ای (هنر طراحی شهر) 0
712 منظره سازی 0
720 معماری 0
721 ساخت در معماری 0
724 معماری از 1400 0
725 معماری ساختمانهای عمومی 0
726 معماری ساختمانهای مذهبی 0
727 معماری ساختمانهای مسکونی 0
729 طرح و تزیین ساختمان 0
730 هنرهای تجسمی ، پیکر تراشی 0
731 روشها و شکلها و موضوع پیکر تراشی 0
737 سکه شناسی و مهر نگاری 0
738 سرامیک و سفالگری 0
739 فلزکاری هنری 0
741 طرح و طراحی 0
742 پرسپکتیو 0
743 طرح و طراحیهای موضوعی 0
745 هنراهای تزئینی 0
746 هنرها و صنایع دستی 0
747 تزئین داخلی 0
748 شیشه 0
750 نقاشی و نقاشیها 0
751 فنون ، وسایل و فرمهای نقاشی 0
758 موضوعات دیگر 0
759 بررسیهای تاریخی ، جغرافیایی و اشخاص نقاش 0
760 هنراهای گرافیک و چاپ 2
767 حکاکی با اسید و بدون اسید 0
769 چاپ 0
770 عکاسی و عکس 0
771 فنون ، وسایل و مواد عکاسی 0
778 رشته ها و انواع خاص عکاسی 0
779 عکسها 0
780 موسیقی 0
781 اصول کلی و فرمهای موسیقی 0
782 موسیقی آوازی 0
783 آوزاها ، ترانه ها و تصنیف ها 0
784 سازها و گروههای سازی و موسیقی آنها 0
786 سازهای شستی دار ، مکانیکی ، برق و کوبه ای 0
787 سازهای زهی 0
788 سازهای بادی 0
789 موسیقی ایران 0
790 سرگرمیها و هنرهای نمایشی 0
791 نمایشهای عمومی 0
792 نقاشیهای صحنه ای 0
793 بازیها و تفریحات سالنی 0
794 بازیهای سالنی تخصصی 0
795 بازیهای شانسی 0
796 بازی و ورزش در فضای باز 0
797 ورزشهای آبی و ورزشهای باز 0
798 اسب سواری و ورزشهایی که با حیوانات انجام می پذیرد 0
799 ماهیگیری ، شکار و تیر اندازی 0