شما اینجا هستید: صفحه‌اصلی

 


دسته‌بندی موضوعی کتب براساس رده‌بندی دهدهی دیوئی

800 تا 899 ادبيات
ادبيات، ادبيات آمريكا، ادبيات انگليسي، ادبيات آلماني، ادبيات فرانسه، ادبيات ايتاليايي ، ادبيات اسپانيولي، ادبيات لاتيني ،ادبيات يوناني ، ادبيات زبان فارسي و ساير زبانها
رده   تعداد كتب
801 فلسفه و نظریه ادبیات 0
802 مطالب گوناگون ادبی 0
803 واژه نامه ها و دایره المعارف های ادبی 0
808 فن نگارش و بیان و مجموعه های ادبی 0
809 تاريخ و نقد ادبي 0
811 شعر آمريكايي 0
812 نمايشنامه آمريكايي 0
813 داستان آمریکایی 0
818 نوشته های گوناگون آمریکایی 0
820 ادبیان انگلیسی 0
821 شعر انگلیسی 0
822 نمایشنامه انگلیسی 0
823 داستان انگلیسی 0
828 نوشیته های گوناگون انگلیسی 0
830 ادبیات زبانهای ژرمنی -آلمانی 0
831 شعر آلمانی 0
832 نمایشنامه آلمانی 0
833 داستان آیمانی 0
836 نامه آلمانی 0
839 ادبیات سایر زبانهای ژرمنی 0
840 ادبیات زبانهای فرانسوی 0
841 شعر فرانسوی 0
842 نمایشنامه فرانسوی 0
843 داستان فرانسوی 0
844 مقاله فرانسوی 0
848 نوشته های گوناگون فرانسوی 0
851 شعر ایتالیایی 0
852 نمایشنامه ایتالیایی 0
853 داستان ایتالیایی 0
858 نوشته های گوناگون ایتالیایی 0
859 ادبیات رومانیایی و رتورمانیک 0
860 ادبیات اسپانیایی و پرتغالی 0
861 شعر اسپانیایی 0
862 نمایش اسپانیایی 0
863 داستان اسپانیایی 0
869 ادبیات پرتغالی 0
873 شعر حماسی و داستانهای لاتین 0
882 شعر نمایشی و نمایشنامه های کلاسیک پونان 0
883 شعر حماسی و داستانهای کلاسیک پونان 0
889 ادبیات پونانی جدید 0
891 ادبیات ربانهای هند و اروپای شرقی 0
891.5 ادبيات ايران ، رده‌بندی ادبيات ايران 5
892 ادبیات زبانهای آفریقایی - آسیایی- (حامی و سامی) 0
893 ادبیات ربانهای غیر سامی آفریقایی و آسیایی 0
894 ادبیات زبانهای اورال- آلتایی ، سیبریایی قدیم و... 0
895 ادبیات زبانهای چینی ، تبتی و زبانهای جنوب شرقی آسی 0
896 ادبیات زبانهای آفریقایی 0