شما اینجا هستید: صفحه‌اصلی

 


دسته‌بندی موضوعی کتب براساس رده‌بندی دهدهی دیوئی

900 تا 999 تاريخ و جغرافيا
تاريخ، جغرافيا، بيوگرافي، تاريخ باستان، تاريخ اروپا، تاريخ آسيا ، تاريخ آفريقا، تاريخ آمريكاي شمالي ، تاريخ آمريكاي جنوبي ، تاريخ اقيانوسيه
رده   تعداد كتب
903 واژه نامه ها و دایره المعارفهای تاریخی 0
907 راهنمای آموزشی تاریخ 0
909 تاریخ عمومی جهان 0
910 جغرافیای عمومی ، سیاحت نامه ها 0
911 جغرافیای تاریخی 0
912 تصاویر سطح زمین و سطح سایر کرات فرا زمینی 0
914 جغرافیای اروپا 0
915 جغرافیای آسیا 0
917 جغرافیای آمریکای شمالی 0
920 سرگذشت نامه های عمومی 0
929 نسب شناسی 0
930 تاریخ جهان باستان 0
931 باستان شناسی چین 0
932 باستان شناسی مصر 0
935 تاریخ بین النهرین و فلات ایران 0
938 تاریخ باستان یونان 0
939 تاریخ باستان سایر نقاط جهان باستان 0
940 تاریخ عمومی اروپا ، اروپای غربی 0
944 تاریخ اروپای مرکزی ، آلمان 0
945 تاریخ فرانسه 0
947 تاریخ ایتالیا و مناطق همجوار ایتالیا 0
949 تاریخ اروپای شرقی و روسیه 0
950 تاریخ سایر قسمتهای اروپا 0
951 تاریخ چین 0
952 تاریخ ژاپن 0
953 تاریخ شبه جزیره عربستان و نواحی همجوار 0
954 تاریخ جنوب آسیا و هند 0
955 تاريخ ايران ، رده‌بندی تاريخ ايران 232
956 خاورميانه ( خاور نزدیک) 0
958 آسیای مرکزی 0
959 آسیای جنوب شرقی 0
961 تونس و لیبی 0
962 مصر و سودان 0
964 مراکش و جزایر قناری 0
966 آفریقای غربی و جزایر نزدیک آن 0
967 آفریقای مرکزی و جزایر نزدیک آن 0
968 آفریقای جنوبی 0
970 تاریخ عمومی آمریکای شمالی 0
971 کانادا 0
973 ایالات متحده آمریکا 0
974 ایالات خاص از ایالات متحده 0
984 بولیوی 0
985 پرو 0
987 ونزوئلا 0
992 سوئد 0
993 ملانزی 0
994 استرالیا 0
995 گینه نو 0
996 پولنزی و میکرونزی 0
997 جزایر اقیانوس اطلس 0
998 نواحی قطب شمال 0
999 نواحی قطب جنوب 0