شما اینجا هستید: صفحه‌اصلی

 


دسته‌بندی موضوعی کتب براساس رده‌بندی دهدهی دیوئی ویژه کودک و نوجوان

100 تا 199 فلسفه و روانشناسي
فلسفه،مابعدالطبيعه،متافيزيك، رشته هاي روانشناسي،مباحث فلسفي،روانشناسي عمومي، منطق،اخلاق،فلسفه قديم،فلسفه جديد
رده   تعداد كتب
109 بررسيهاي تاريخي فلسفه 0
128 انسان ( نوع بشر) 0
133 پیرا روانشناسی و علوم غریبه 0
152 ادراك حسي،حركت،هيجانها و سائقه ها 0
153 هوش،عقل و قواي ذهني 0
155 روانشناسی افتراقی و رونشناسی رشد 0
158 روانشناسي عملي 0
181 فلسفه شرق 0