شما اینجا هستید: صفحه‌اصلی

 


دسته‌بندی موضوعی کتب براساس رده‌بندی دهدهی دیوئی ویژه کودک و نوجوان

300 تا 399 علوم اجتماعي
علوم اجتماعي، آمار،علوم سياسي، اقتصاد، حقوق، اداره امور دولتي، رفاه اجتماعي، آموزش و پرورش ، خدمات عمومي، عادات و رسوم
رده   تعداد كتب
301 جامعه شناسی و مردم شناسی 0
302 روابط اجتماعی 1
303 روندهای اجتماعی 2
306 فرهنگ و نهاده 0
307 جوامع 0
331 اقتصاد کار 0
333 اقتصاد زمین 0
352 اداره امور حکومتهای محلی 0
353 امور اداري ايالات متحده آمریک 0
355 علوم نظامی 0
362 مسایل و خدمات رفاهی اجتماعی 0
363 سایر مشکلات و خدمات اجتماعی 0
370 آموزش و پرورش 0
371 سازمان و مدیریت مداس ، آموزشتهای ویژه 0
372 آموزش ابتدایی 0
373 آموزش متوسطه 0
384 ارتباطات ، ارتباط از راه دور 0
387 حمل و نقل آبی ، هوایی و فضایی 0
388 حمل و نقل زمینی 0
398 فرهنگ عامه 0