شما اینجا هستید: صفحه‌اصلی

 


دسته‌بندی موضوعی کتب براساس رده‌بندی دهدهی دیوئی ویژه کودک و نوجوان

500 تا 599 علوم خالص
علوم خاص،رياضيات،ستاره شناسي و علوم وابسته، فيزيك، شيمي، زمين شناسي، ديرين شناسی ، علوم مردم شناسي و زيست شناسي، گياه شناسي ، جانورشناسي
رده   تعداد كتب
502 مطالب گوناگون علوم پایه 1
503 واژه نامه ها و دایره المعارف های علوم پایه 0
507 آموزش ، پژوهش و مباحث وابسته علوم طبیعی 0
508 تاریخ طبیعی 0
509 بررسیهای تاریخی ، جغرافیایی و اشخاص علوم طبیعی 0
510 ریاضیات 0
512 جبر و نظریه اعداد 0
513 حساب 0
516 هندسه 0
520 نجوم و علوم وابسته 1
523 اجرام و پدیده های خاص سماوی 0
525 کره زمین ( جغرافیای نجومی) 0
529 گاهشماری 0
530 فیزیک 0
531 مکانیک ، مکانیک جامدات 0
533 مکانیک گازه 0
534 صوت و ارتعاشات وابسته 0
535 نور و تشعشات وابسته 0
536 حرارت 0
537 برق و الکترونیک 0
538 مغناطیس 0
539 فیزیک نوین 0
540 شیمی و علوم وابسته 1
541 شیمی نظری و شیمی فیزیک 0
542 فنون ، وسایل و مواد 2
550 زمین شناسی 0
551 زمین شناسی ، آب شناسی و هواشناسی 0
552 سنگ شناسی 0
553 زمین شناسی اقتصادی 0
559 زمین شناسی سایر نقاط جهان 0
560 زمین شناسی ، دیرین شناسی جانوری 0
567 فسیل مهره داران خونسرد 0
570 علوم زیستی 0
574 زیست شناسی 0
576 میکروب شناسی 0
577 ماهیت کلی زندگی 0
578 کاربرد ذره بینها در زیست شناسی 0
579 جمع آوری و نگهداری نمونه های زیستی 0
581 گیاهشناسی 0
582 گیاهان دانه دار 0
589 تالوفیتها و پروکاریوته 0
590 علوم جانوری 0
591 جانور شناسی 0
595 سایر بیمهرگان 0
596 مهره داران 0
597 مهره داران خونسرد 0
598 پرندگان 0
599 پستانداران 0