شما اینجا هستید: صفحه‌اصلی

 


دسته‌بندی موضوعی کتب براساس رده‌بندی دهدهی دیوئی ویژه کودک و نوجوان

600 تا 699 علوم عملي
علوم عملي، علوم پزشكي، مهندسي، كشاورزي، خانه داري، كسب عمومي ، شيمي فني، مصنوعات، ساير مصنوعات ، ساختمان سازي
رده   تعداد كتب
600 تکنولوژی (علوم کاربردی) 0
603 واژه نامه ها و دایره المعارف های تکنولوژی 0
608 اختراعات و ثبت اختراعات 0
609 بررسیهای تاریخی ، جغرافیایی و اشخاص در تکنولوژی 0
610 علوم پزشکی 0
611 کالبدشناسی انسانی ، یافته شناسی ، بافت شناسی 0
612 فیزیولوژی انسانی 0
613 بهداشت عمومی و فردی 0
614 پزشکی قانونی ، شیوع بیماری و پیشگیری 0
616 بیماریها 0
617 شاخه های گوناگون پزشکی ، جراجی 0
618 بیماریهای زنان و زایمان و سایر شاخه های پزشکی 0
620 مهندسی 0
621 فیزیک کاربردی 0
623 مهندسی نظامی و دریایی 0
624 مهندسی عمران(راه و ساختمان) 0
625 مهندسی راه آهن ، راهها و بزرگراهها 0
627 مهندسی هیدرولیک 0
629 دیگر شاخه های مهندسی 2
631 فنون ، وسایل و مواد کشاورزی 0
633 فرآورده های زراعی 0
634 درختان میوه 0
635 باغبانی(فرآورده های باغ) 0
636 دامپروری 0
637 لبنیات و صنایع وابسته 0
638 پرورش حشرات 0
640 اقتصاد خانواده و زندگی خانوادگی 0
641 خوردنیها و آشامیدنیها 0
646 خیاطی ، پوشاک و ساماندهی زندگی شخصی و خانوادگی 0
658 مدیریت 0
660 مهندسی شیمی و تکنولوژی های وابسته 0
664 صنایع غذایی 0
681 ابزار و آلات دقیق 0
686 چاپ و فنون وابسته 0