شما اینجا هستید: صفحه‌اصلی

 


دسته‌بندی موضوعی کتب براساس رده‌بندی دهدهی دیوئی ویژه کودک و نوجوان

900 تا 999 تاريخ و جغرافيا
تاريخ، جغرافيا، بيوگرافي، تاريخ باستان، تاريخ اروپا، تاريخ آسيا ، تاريخ آفريقا، تاريخ آمريكاي شمالي ، تاريخ آمريكاي جنوبي ، تاريخ اقيانوسيه
رده   تعداد كتب
904 مجموعه گزارشهای وقایع تاریخی 0
909 تاریخ عمومی جهان 0
910 جغرافیای عمومی ، سیاحت نامه ها 0
911 جغرافیای تاریخی 0
912 تصاویر سطح زمین و سطح سایر کرات فرا زمینی 0
913 جغرافیای جهان باستان 0
914 جغرافیای اروپا 0
915 جغرافیای آسیا 0
916 جغرافیای آفریقا 0
917 جغرافیای آمریکای شمالی 0
918 جغرافیای آمریکای جنوبی 0
919 جغرافیای دیگر نواحی جغرافیایی 0
920 سرگذشت نامه های عمومی 0
929 نسب شناسی 0
930 تاریخ جهان باستان 0
940 تاریخ عمومی اروپا ، اروپای غربی 0
944 تاریخ اروپای مرکزی ، آلمان 0
947 تاریخ ایتالیا و مناطق همجوار ایتالیا 0
951 تاریخ چین 0
952 تاریخ ژاپن 0
954 تاریخ جنوب آسیا و هند 0
955 تاريخ ايران 0
998 نواحی قطب شمال 0
999 نواحی قطب جنوب 0