شما اینجا هستید: صفحه‌اصلی

 


فهرست ناشران با موضوع نشر: کودک و نوجوان

( قديم/جديد : برحسب تاریخ پیوستن به شبکه کتابفروشی های اینترنتی ناشران)

نتایج جستجو 1 تا 21 از 21
اطلاعات ناشر:  مبتکران
شعار ناشر:  اطلاعات کتب این ناشر بزودی درج می شود
نشاني:  تهران، خیابان انقلاب ،تقاطع خیابان فخررازی ، خیابان وحید نظری ، پلاک 119
تلفن:  5-66904393     فکس:  66406362
مدیر مسئول:  یحیی دهقانی     تاسیس:  1365     تعداد کتب منتشره:  2251
موضوعات نشر:  کمک آموزشی,  کودک و نوجوان
پايگاه اينترنتي ناشر:  http://mobtakeran.com     پست الکترونیک:  editor@mobtakeran.com
پرداخت اینترنتی مجاز:  اطلاعات کتب این ناشر بزودی درج می شود
اطلاعات ناشر:  کلمه
شعار ناشر:  اطلاعات کتب این ناشر بزودی درج می شود
نشاني:  تهران، خیابان انقلاب - رویروی دانشگاه تهران - شماره 1410 - مجتمع تجاری فروزنده طبقه سوم - واحد 610 - کد پستی1314744334 صندوق پستی: 396 - 13145
تلفن:  66967438 - 66408606     فکس:  66967438 - 66408606
مدیر مسئول:  منوچهر اشرف الکتابی     تاسیس:  1359     تعداد کتب منتشره:  14
موضوعات نشر:  کودک و نوجوان,  زبان,  اقتصاد و بازرگانی
پايگاه اينترنتي ناشر:  http://kalamehpress.com     پست الکترونیک:  info@kalamehpress.com
پرداخت اینترنتی مجاز:  اطلاعات کتب این ناشر بزودی درج می شود
اطلاعات ناشر:  فاطمی
شعار ناشر:  اطلاعات کتب این ناشر بزودی درج می شود
نشاني:  تهران، خیابان وصال شیرازی- خیابان بزرگمهر غربی- پلاک 1/148- طبقه سوم
تلفن:  66486562-5     فکس:  66407972
مدیر مسئول:  ایرج ضرغام     تاسیس:  1361     تعداد کتب منتشره:  278
موضوعات نشر:  کمک آموزشی,  کودک و نوجوان
پايگاه اينترنتي ناشر:  http://fatemi.ir     پست الکترونیک:  info@fatemi.ir
پرداخت اینترنتی مجاز:  اطلاعات کتب این ناشر بزودی درج می شود
اطلاعات ناشر:  سپاهان
شعار ناشر:  اطلاعات کتب این ناشر بزودی درج می شود
نشاني:  تهران، خیابان انقلاب-خیابان اردیبهشت-پلاک204-طبقه اول
تلفن:  66484499-66970883-66969389       فکس:  66950154
مدیر مسئول:  محمود حقوقی     تاسیس:  1369     تعداد کتب منتشره:  41
موضوعات نشر:  کودک و نوجوان,  زبان,  مهندسی
پايگاه اينترنتي ناشر:  http://sepahan-pub.com     پست الکترونیک:  info@sepahan-pub.com
پرداخت اینترنتی مجاز:  اطلاعات کتب این ناشر بزودی درج می شود
اطلاعات ناشر:  فقه
شعار ناشر:  
نشاني:  قم، چهار راه مردان،چهار راه سجادیه، بلوار سمیه، کوی 43، پلاک 189 ، کدپستی 3715844679 صندوق پستی 3663-37185
تلفن:  7734873 ، 7738028     فکس:  7738028
مدیر مسئول:  سید مهدی حکیم     تاسیس:  1373     تعداد کتب منتشره:  132
موضوعات نشر:  کودک و نوجوان,  فقه و کلام,  اسلام
پايگاه اينترنتي ناشر:  http://nashrfeqh.net     پست الکترونیک:  info@nashrfegh.net
پرداخت اینترنتی مجاز:  ندارد
اطلاعات ناشر:  قدیانی
شعار ناشر:  اطلاعات کتب این ناشر بزودی درج می شود
نشاني:  تهران، خ 12 فروردین ، خ شهدای ژاندارمری شرقی ، پلاک 200 کدپستی 1314733868
تلفن:  5-66404410 ، 66403264     فکس:  66403264
مدیر مسئول:  نادر قدیانی     تاسیس:  0     تعداد کتب منتشره:  0
موضوعات نشر:  کودک و نوجوان
پايگاه اينترنتي ناشر:  http://ghadyani.ir     پست الکترونیک:  info@ghadyani.ir
پرداخت اینترنتی مجاز:  اطلاعات کتب این ناشر بزودی درج می شود
اطلاعات ناشر:  جنگل
شعار ناشر:  اطلاعات کتب این ناشر بزودی درج می شود
نشاني:  تهران، م انقلاب ، ابتدای خ کارگر جنوبی ، تقاطع خ لبافی نژاد ، جنب شیلات ، پ 97 و 233 ، کدپستی 1313936317
تلفن:  66423432 ، 66921166 ، 66926639     فکس:  66926639
مدیر مسئول:  مجتبی سجاد     تاسیس:  0     تعداد کتب منتشره:  367
موضوعات نشر:  کودک و نوجوان,  زبان,  حقوق
پايگاه اينترنتي ناشر:  http://jangelpub.ir     پست الکترونیک:  info@jangelpubs.ir
پرداخت اینترنتی مجاز:  اطلاعات کتب این ناشر بزودی درج می شود
اطلاعات ناشر:  خانه ادبیات
شعار ناشر:  اطلاعات کتب این ناشر بزودی درج می شود
نشاني:  تهران، خ انقلاب ، خ 12 فروردین ، پ 13 ، ط 3 ، کدپستی 1314665173
تلفن:  66468092 ، 66467727     فکس:  66467727
مدیر مسئول:  صدیقه نجیمی     تاسیس:  1374     تعداد کتب منتشره:  245
موضوعات نشر:  کودک و نوجوان
پايگاه اينترنتي ناشر:  http://khaneyeadabiyat.com     پست الکترونیک:  info@Khaneyeadabiyat.com
پرداخت اینترنتی مجاز:  اطلاعات کتب این ناشر بزودی درج می شود
اطلاعات ناشر:  با فرزندان
شعار ناشر:  اطلاعات کتب این ناشر بزودی درج می شود
نشاني:  تهران، خ انقلاب ، مقابل تربیت بدنی دانشگاه تهران ، ساختمان 1474، ط ششم ، کدپستی 1314664195، صندوق پستی 463-13145
تلفن:  66405057-66406513     فکس:  66405613
مدیر مسئول:  علی اصغر آقا میری     تاسیس:  1372     تعداد کتب منتشره:  94
موضوعات نشر:  کودک و نوجوان,  روانشناسی
پايگاه اينترنتي ناشر:  http://bafarzandan.com     پست الکترونیک:  info@bafarzandan.com
پرداخت اینترنتی مجاز:  اطلاعات کتب این ناشر بزودی درج می شود
اطلاعات ناشر:  آوای سورنا
شعار ناشر:  اطلاعات کتب این ناشر بزودی درج می شود
نشاني:  تهران، خ انقلاب ، خ فخر رازی ، ، کوی فاتحی داریان ، ش 39 ، ط دوم ، واحد 3 ، کدپستی 1314734563
تلفن:  66977965 ، 09121725800 ، 66977964     فکس:  66977173
مدیر مسئول:  اعظم ممدوح ثنای زاده     تاسیس:  1384     تعداد کتب منتشره:  12
موضوعات نشر:  کودک و نوجوان,  ادبیات ایرانی,  روانشناسی
پايگاه اينترنتي ناشر:  http://p-khorshid.ir     پست الکترونیک:  sorena-pub@hotmail.com
پرداخت اینترنتی مجاز:  اطلاعات کتب این ناشر بزودی درج می شود
اطلاعات ناشر:  امیرکبیر
شعار ناشر:  اطلاعات کتب این ناشر بزودی درج می شود
نشاني:  تهران، خ جمهوری اسلامی ، م استقلال ، ، پ 327 ، صندوق پستی 4191-11365
تلفن:  2-33900751 , 7-33933996 , 33112118     فکس:  33903747
مدیر مسئول:  احمد نثاری     تاسیس:  1364     تعداد کتب منتشره:  139
موضوعات نشر:  کودک و نوجوان
پايگاه اينترنتي ناشر:  http://amirkabir.net     پست الکترونیک:  info@amirkabir.net
پرداخت اینترنتی مجاز:  اطلاعات کتب این ناشر بزودی درج می شود
اطلاعات ناشر:  انجام کتاب
شعار ناشر:  اطلاعات کتب این ناشر بزودی درج می شود
نشاني:  تهران، خ انقلاب ، خ 12 فروردین ، خ شهید روانمهر ، پ 204 ، کدپستی 1314993743
تلفن:  66410721 ، 0912122956     فکس:  66410721
مدیر مسئول:  حسین علی سلامی نژاد     تاسیس:  1358     تعداد کتب منتشره:  42
موضوعات نشر:  کودک و نوجوان,  اسلام
پايگاه اينترنتي ناشر:  http://anjamketab.com     پست الکترونیک:  info@anjamketab.com
پرداخت اینترنتی مجاز:  اطلاعات کتب این ناشر بزودی درج می شود
اطلاعات ناشر:  ائلشن
شعار ناشر:  اطلاعات کتب این ناشر بزودی درج می شود
نشاني:  تهران، خ باقرخان ، پ 61 ، ط دوم کدپستی 1441633946 صندوق پستی 889-14185
تلفن:  66569376 - 09124441318     فکس:  66569374
مدیر مسئول:  رقیه کشتار     تاسیس:  1380     تعداد کتب منتشره:  12
موضوعات نشر:  ورزش,  کودک و نوجوان,  رسوم و فرهنگ
پايگاه اينترنتي ناشر:  http://elshanpub.com     پست الکترونیک:  info@elshanpub.com
پرداخت اینترنتی مجاز:  اطلاعات کتب این ناشر بزودی درج می شود
اطلاعات ناشر:  احسان
شعار ناشر:  اطلاعات کتب این ناشر بزودی درج می شود
نشاني:  تهران، خ انقلاب ، خ صفی علیشاه ، ک تهرانی ، پ 36 ، ط اول کدپستی 1149715413
تلفن:  33902750 - 66954404 - 77533119     فکس:  77514554
مدیر مسئول:  یوسف یعقوبی     تاسیس:  1365     تعداد کتب منتشره:  311
موضوعات نشر:  کودک و نوجوان,  فقه و کلام,  اسلام
پايگاه اينترنتي ناشر:  http://nashrehsan.com     پست الکترونیک:  info@nashrehsan.com
پرداخت اینترنتی مجاز:  اطلاعات کتب این ناشر بزودی درج می شود
اطلاعات ناشر:  استادیار
شعار ناشر:  اطلاعات کتب این ناشر بزودی درج می شود
نشاني:  تهران، خ انقلاب ، ابتدای پل کالج ، مقابل خ خارک ، پ 859 ، کدپستی 1591635671
تلفن:  88009334 - 88009663 - 09121755660     فکس:  88009663
مدیر مسئول:  فریدون کامرانی     تاسیس:  1378     تعداد کتب منتشره:  68
موضوعات نشر:  کودک و نوجوان
پايگاه اينترنتي ناشر:  http://ostadyar.com     پست الکترونیک:  info@ostadyar.com
پرداخت اینترنتی مجاز:  اطلاعات کتب این ناشر بزودی درج می شود
اطلاعات ناشر:  بنی هاشم
شعار ناشر:  اطلاعات کتب این ناشر بزودی درج می شود
نشاني:  اصفهان، خ چهار باغ خواجو، ک مسجد صدر ، ک شهید صادقی، پ 68 ، کدپستی 8153914513
تلفن:  22222629-021 ، 09131027735     فکس:  2735060
مدیر مسئول:  سید محمد بنی هاشمی     تاسیس:  1379     تعداد کتب منتشره:  103
موضوعات نشر:  کودک و نوجوان
پايگاه اينترنتي ناشر:  http://hama.ir     پست الکترونیک:  info@hama.ir
پرداخت اینترنتی مجاز:  اطلاعات کتب این ناشر بزودی درج می شود
اطلاعات ناشر:  بهرنگی
شعار ناشر:  
نشاني:  تبریز، خ شریعتی ، مقابل مغازه های سنگی پ 46 کدپستی 5137883313
تلفن:  5552458-5567818     فکس:  5552458
مدیر مسئول:  بابک بهرنگی     تاسیس:  1373     تعداد کتب منتشره:  9
موضوعات نشر:  کودک و نوجوان,  ادبیات ایرانی,  رسوم و فرهنگ
پايگاه اينترنتي ناشر:  http://behrangi-pub.com     پست الکترونیک:  info@bahrangi-pub.com
پرداخت اینترنتی مجاز:  ندارد
اطلاعات ناشر:  ریحان
شعار ناشر:  کتاب خوب هدیه خوب
نشاني:  تهران، خ فلسطین ، پایین تر از خ انقلاب ، چهار راه روانمهر، کوچه ماه ، پلاک 34 کدپستی 1441733941
تلفن:  09125300916-66490418     فکس:  
مدیر مسئول:  مهدی حاجی شیزری     تاسیس:  1368     تعداد کتب منتشره:  24
موضوعات نشر:  کودک و نوجوان,  پزشکی,  اسلام
پايگاه اينترنتي ناشر:  http://reyhanpub.ir     پست الکترونیک:  info@reyhanpub.ir
پرداخت اینترنتی مجاز:  دارد
اطلاعات ناشر:  اورنگ آفرین
شعار ناشر:  ناشر کتابهای کودک و نوجوان
نشاني:  تهران، خ سهروردی شمالی ، نبش چهار راه کیهان ، پلاک 312 ، ط اول ،واحد1
تلفن:  09122211861-88533326     فکس:  44302319
مدیر مسئول:  طوبا اورنگ     تاسیس:  1387     تعداد کتب منتشره:  34
موضوعات نشر:  کودک و نوجوان
پايگاه اينترنتي ناشر:  http://orangafarin.ir     پست الکترونیک:  orang-afarin@yahoo.com
پرداخت اینترنتی مجاز:  دارد
اطلاعات ناشر:  دانش پژوهان جوان
شعار ناشر:  ناشر کتابهای المپیاد
نشاني:  تهران، خ انقلاب ، خ شهید نظری ، بین خ اردیبهشت و خ 12 فروردین ، پ 207 ، ط چهارم ، واحد11،کدپستی 1314673111 صندوق پستی 1713-13145
تلفن:  66464924 ، 66498998 ، 66485234     فکس:  66464924
مدیر مسئول:  سید مصطفی حیدریان     تاسیس:  1380     تعداد کتب منتشره:  42
موضوعات نشر:  کمک آموزشی,  کودک و نوجوان,  ریاضیات
پايگاه اينترنتي ناشر:  http://irolympiad.com     پست الکترونیک:  irolympiad@gmail.com
پرداخت اینترنتی مجاز:  دارد
اطلاعات ناشر:  آقاپور
شعار ناشر:  فروش کتابهای کودکان با 15% تخفیف به سراسر کشور
نشاني:  تهران، بزرگراه نواب، خ بریانک ، کوچه گلبن، پلاک84، واحد4 کدپستی 1355885589 صندوق پستی 1796-13145
تلفن:  09121546783-55787353     فکس:  55787352
مدیر مسئول:  فاطمه دهدشتی     تاسیس:  1380     تعداد کتب منتشره:  19
موضوعات نشر:  کودک و نوجوان
پايگاه اينترنتي ناشر:  http://kidsbook.ir     پست الکترونیک:  sodief2810@yahoo.com
پرداخت اینترنتی مجاز:  دارد
نتایج جستجو 1 تا 21 از 21