شما اینجا هستید: صفحه‌اصلی

 


اطلاعات ناشر


اطلاعات ناشر:  شهسواری
شعار ناشر:  
نشاني:  اصفهان، خ چهار باغ عباسی ، جنب سینما فلسطین ، کدپستی 8135634911 ، صندوق پستی 81356
تلفن:  2217687-2205426     فکس:  2205426
مدیر مسئول:  محمد علی شهسواری     تاسیس:  1320     تعداد کتب منتشره:  3
موضوعات نشر:  تاریخ
پايگاه اينترنتي ناشر:  http://bookesfahan.com     پست الکترونیک:  info@bookesfahan.com
پرداخت اینترنتی مجاز:  ندارد


محصولات شهسواری 1 تا 10 از 10
شاهنامه فردوسی 1- خرید کتاب شاهنامه فردوسی با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل شهسواری http://bookesfahan.com قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 125000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 125000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 891/5512
اطلاعات ناشر: شهسواری
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: اثر فردوسی
هشت کتاب 2- خرید کتاب هشت کتاب با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل شهسواری http://bookesfahan.com قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 45000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 45000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 891/5516
اطلاعات ناشر: شهسواری
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: اثر سهراب سپهری
مثنوی معنوی 3- خرید کتاب مثنوی معنوی با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل شهسواری http://bookesfahan.com قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 65000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 65000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 891/5513
اطلاعات ناشر: شهسواری
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: اثر مولوی
دیوان حافظ 4- خرید کتاب دیوان حافظ با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل شهسواری http://bookesfahan.com قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 85000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 85000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 891/5513
اطلاعات ناشر: شهسواری
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: اثر حافظ
شعر پدر 5- خرید کتاب شعر پدر با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل شهسواری http://bookesfahan.com قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 20000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 20000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 891/5516
اطلاعات ناشر: شهسواری
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: اثر قهرمان محمدی
تاریخ و فرهنگ بختیاری 6- خرید کتاب تاریخ و فرهنگ بختیاری با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل شهسواری http://bookesfahan.com قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 65000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 65000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 955/976
اطلاعات ناشر: شهسواری
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: اثر عبدالعلی خسروی
فرهنگ سیاسی عشایر جنوب ایران 7- خرید کتاب فرهنگ سیاسی عشایر جنوب ایران با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل شهسواری http://bookesfahan.com قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 75000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 75000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 955/97
اطلاعات ناشر: شهسواری
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: اثر عبدالعلی خسروی
من و کودک من 8- خرید کتاب من و کودک من با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل شهسواری http://bookesfahan.com قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 80000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 80000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 158
اطلاعات ناشر: شهسواری
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: اثر دکتر جواد فیض
زبان خوراکیها سه جلدی 9- خرید کتاب زبان خوراکیها سه جلدی با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل شهسواری http://bookesfahan.com قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 42000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 42000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 641
اطلاعات ناشر: شهسواری
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: اثر دکتر جزائری
هنر آشپزی و شیرینی پزی پیمان 10- خرید کتاب هنر آشپزی و شیرینی پزی پیمان با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل شهسواری http://bookesfahan.com قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 45000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 45000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 642
اطلاعات ناشر: شهسواری
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: اثر مریم لاهر مطلق
محصولات شهسواری 1 تا 10 از 10