شما اینجا هستید: صفحه‌اصلی

 


اطلاعات ناشر


اطلاعات ناشر:  فقه
شعار ناشر:  
نشاني:  قم، چهار راه مردان،چهار راه سجادیه، بلوار سمیه، کوی 43، پلاک 189 ، کدپستی 3715844679 صندوق پستی 3663-37185
تلفن:  7734873 ، 7738028     فکس:  7738028
مدیر مسئول:  سید مهدی حکیم     تاسیس:  1373     تعداد کتب منتشره:  132
موضوعات نشر:  اسلام,   فقه و کلام,   کودک و نوجوان
پايگاه اينترنتي ناشر:  http://nashrfeqh.net     پست الکترونیک:  info@nashrfegh.net
پرداخت اینترنتی مجاز:  ندارد


محصولات فقه 1 تا 10 از 10
دیوان الترجمان (3جلدی) 1- خرید کتاب دیوان الترجمان (3جلدی) با 7000ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل فقه http://nashrfeqh.net قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 65000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 72000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 891/55162
اطلاعات ناشر: فقه
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: ادبیات ایرانی
دور المنبر الحسینی 2- خرید کتاب دور المنبر الحسینی با 5000ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل فقه http://nashrfeqh.net قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 30000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 35000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 891/55162
اطلاعات ناشر: فقه
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: ادبیات ایرانی
البلاغه الحدیثه 3- خرید کتاب البلاغه الحدیثه با 1000ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل فقه http://nashrfeqh.net قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 7000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 8000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 891/55162
اطلاعات ناشر: فقه
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: ادبیات ایرانی
اسرار عدد چهل 4- خرید کتاب اسرار عدد چهل با 500ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل فقه http://nashrfeqh.net قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 4000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 4500 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 297/01
اطلاعات ناشر: فقه
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: دین و فلسفه
در رثای نور 5- خرید کتاب در رثای نور با 500ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل فقه http://nashrfeqh.net قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 4500 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 5000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 891/55162
اطلاعات ناشر: فقه
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: ادبیات ایرانی
اصول و مبانی مدیریت اسلامی 6- خرید کتاب اصول و مبانی مدیریت اسلامی با 500ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل فقه http://nashrfeqh.net قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 6000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 6500 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 297/04
اطلاعات ناشر: فقه
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: علوم اجتماعی
رمز وضو 7- خرید کتاب رمز وضو با 300ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل فقه http://nashrfeqh.net قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 2700 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 3000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 297/01
اطلاعات ناشر: فقه
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: دین و فلسفه
عطر شقایق 8- خرید کتاب عطر شقایق با 300ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل فقه http://nashrfeqh.net قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 2700 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 3000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 891/55162
اطلاعات ناشر: فقه
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: ادبیات ایرانی
خانه بوی گل گرفت 9- خرید کتاب خانه بوی گل گرفت با 300ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل فقه http://nashrfeqh.net قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 2700 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 3000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 891/55162
اطلاعات ناشر: فقه
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: ادبیات ایرانی
آیت الکرسی قله قرآن کریم 10- خرید کتاب آیت الکرسی قله قرآن کریم با 200ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل فقه http://nashrfeqh.net قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 1800 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 2000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 297/01
اطلاعات ناشر: فقه
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: دین و فلسفه
محصولات فقه 1 تا 10 از 10