شما اینجا هستید: صفحه‌اصلی

 


اطلاعات ناشر


شعار ناشر:  
نشاني:  قم، خ شهدا، کوچه ممتاز،پلاک 38، کدپستی 3715616116 صندوق پستی 655-38185
تلفن:  0912252676-7742326     فکس:  7749529
مدیر مسئول:  سید احمد رهنمایی     تاسیس:  1373     تعداد کتب منتشره:  357
موضوعات نشر:  اسلام
پايگاه اينترنتي ناشر:  http://hatif.ir     پست الکترونیک:  publication@qabas.net
پرداخت اینترنتی مجاز:  ندارد


محصولات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 1 تا 9 از 9
معیار اندیشه 1- خرید کتاب معیار اندیشه با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) http://hatif.ir قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 18000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 18000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 297/01
اطلاعات ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: تألیف عسکری سلیمانی امیری
شرح نهایه الحکمه ج 1- سلسله درسهای حضرت آیت الله محمدتقی مصباح یزدی 2- خرید کتاب شرح نهایه الحکمه ج 1- سلسله درسهای حضرت آیت الله محمدتقی مصباح یزدی با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) http://hatif.ir قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 45000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 45000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 297/01
اطلاعات ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: تألیف غلامرضا فیاضی
شرح نهایه الحکمه ج 2- سلسله درسهای حضرت آیت الله محمدتقی مصباح یزدی 3- خرید کتاب شرح نهایه الحکمه ج 2- سلسله درسهای حضرت آیت الله محمدتقی مصباح یزدی با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) http://hatif.ir قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 45000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 45000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 297/01
اطلاعات ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: تألیف غلامرضا فیاضی
انسان شناسی 4- خرید کتاب انسان شناسی با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) http://hatif.ir قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 25000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 25000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 297/01
اطلاعات ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: تألیف محمود رجبی
اخلاق در قرآن ج 1 5- خرید کتاب اخلاق در قرآن ج 1 با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) http://hatif.ir قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 42000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 42000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 297/18
اطلاعات ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: تالیف حضرت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی
اخلاق در قرآن ج 2 6- خرید کتاب اخلاق در قرآن ج 2 با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) http://hatif.ir قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 42000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 42000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 297/18
اطلاعات ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: تالیف حضرت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی
اخلاق در قرآن ج 3 7- خرید کتاب اخلاق در قرآن ج 3 با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) http://hatif.ir قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 42000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 42000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 297/18
اطلاعات ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: تالیف حضرت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی
معارف قرآن (خداشناسی - کیهان شناسی - انسان شناسی) 8- خرید کتاب معارف قرآن (خداشناسی - کیهان شناسی - انسان شناسی) با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) http://hatif.ir قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 48000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 48000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 297/18
اطلاعات ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: تالیف حضرت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی
چهل حدیث, چهل حکایت 9- خرید کتاب چهل حدیث, چهل حکایت با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) http://hatif.ir قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 5500 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 5500 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 297/93
اطلاعات ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: تألیف غلامرضا حیدری ابهری
محصولات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 1 تا 9 از 9