شما اینجا هستید: صفحه‌اصلی

 


اطلاعات ناشر


اطلاعات ناشر:  بهرنگی
شعار ناشر:  
نشاني:  تبریز، خ شریعتی ، مقابل مغازه های سنگی پ 46 کدپستی 5137883313
تلفن:  5552458-5567818     فکس:  5552458
مدیر مسئول:  بابک بهرنگی     تاسیس:  1373     تعداد کتب منتشره:  9
پايگاه اينترنتي ناشر:  http://behrangi-pub.com     پست الکترونیک:  info@bahrangi-pub.com
پرداخت اینترنتی مجاز:  ندارد


محصولات بهرنگی 1 تا 10 از 10
افسانه های آذربایجان 1- خرید کتاب افسانه های آذربایجان با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل بهرنگی http://behrangi-pub.com قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 16000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 16000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 1891/5
اطلاعات ناشر: بهرنگی
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: نویسنده صمد بهرنگی و بهروز
ماهی سیاه کوچولو 2- خرید کتاب ماهی سیاه کوچولو با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل بهرنگی http://behrangi-pub.com قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 5000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 5000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 1891/5
اطلاعات ناشر: بهرنگی
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: نویسنده صمد بهرنگی
اولدوز و کلاغ ها 3- خرید کتاب اولدوز و کلاغ ها با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل بهرنگی http://behrangi-pub.com قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 5500 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 5500 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 1891/5
اطلاعات ناشر: بهرنگی
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: نویسنده صمد بهرنگی
یک هلو و هزار هلو 4- خرید کتاب یک هلو و هزار هلو با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل بهرنگی http://behrangi-pub.com قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 4000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 4000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 1891/5
اطلاعات ناشر: بهرنگی
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: نویسنده صمد بهرنگی
24 ساعت در خواب و بیداری 5- خرید کتاب 24 ساعت در خواب و بیداری با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل بهرنگی http://behrangi-pub.com قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 4500 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 4500 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 1891/5
اطلاعات ناشر: بهرنگی
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: نویسنده صمد بهرنگی
پسرک لبو فروش 6- خرید کتاب پسرک لبو فروش با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل بهرنگی http://behrangi-pub.com قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 5500 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 5500 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 1891/5
اطلاعات ناشر: بهرنگی
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: نویسنده صمد بهرنگی
کوراوغلو و کچل حمزه 7- خرید کتاب کوراوغلو و کچل حمزه با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل بهرنگی http://behrangi-pub.com قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 6500 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 6500 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 1891/5
اطلاعات ناشر: بهرنگی
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: نویسنده صمد بهرنگی
کچل کفترباز 8- خرید کتاب کچل کفترباز با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل بهرنگی http://behrangi-pub.com قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 4000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 4000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 1891/5
اطلاعات ناشر: بهرنگی
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: نویسنده صمد بهرنگی
برادرم صمد بهرنگی 9- خرید کتاب برادرم صمد بهرنگی با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل بهرنگی http://behrangi-pub.com قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 16000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 16000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 1891/5
اطلاعات ناشر: بهرنگی
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: نویسنده اسد بهرنگی
قصه های بهرنگ 10- خرید کتاب قصه های بهرنگ با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل بهرنگی http://behrangi-pub.com قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 25000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 25000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 1891/5
اطلاعات ناشر: بهرنگی
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: نویسنده صمد بهرنگی
محصولات بهرنگی 1 تا 10 از 10