سرمايه گذاري بانك پاسارگاد در تبليغ جمعي كتابفروشي هاي اينترنتي ناشران

ذكر نام بانك پاسارگاد در تبليغ جمعي ناشران ، اعتباري است در جلب خريداران كتاب
بانك پاسارگاد به ناشراني كه كتابفروشي اينترنتي ايشان را ايجاد مي كنيم
و ناشرانی که قبلا برای خود ویترین دائمی ایجاد نموده اند
قرض الحسنه اعطا و سهم هر ناشر از هزينه تبليغ جمعي را تقبل مي كند.

بانك پاسارگاد موافقت نموده كه براي تبليغ جمعي ناشران سرمايه گذاري و به ناشران قرض الحسنه دهد.
نامه موافقت بانك پاسارگاد را مي توانيد ملاحظه فرماييد

بانك پاسارگاد با اعطاي قرض الحسنه به ناشر ، مبلغ 60 هزار تومان سهم هر ناشر از هزینه تبلیغ جمعي كتابفروشي هاي اينترنتي ناشران را می پردازد سپس با اخذ 6% كارمزد از فروش اينترنتي ناشر ، قرض الحسنه به ناشر تسويه و كارمزد بانك پاسارگاد صفر مي شود.
قرض الحسنه بانك پاسارگاد فقط شامل ناشراني مي شود كه كتابفروشي اينترنتي ايشان را اين شركت ايجاد نمايد.

شرح كامل نحوه سرمايه گذاري بانك پاسارگاد در صفحه دوم قرارداد ذیل آمده که می توانید آنها را دریافت فرمایید :

قرارداد ايجاد كتابفروشي اينترنتي براي ناشر همراه با قرض السحنه بانك پاسارگاد  مناسب ناشران فاقد کتابفروشی اینترنتی


ناشر گرامي ، با امضاء قرارداد فوق الذكر ، دو خدمتي كه اين شركت به ناشران ارائه مي نمايد را دريافت مي فرماييد:
استفاده از مزاياي تبليغ جمعي ناشران + صاحب كتابفروشي اينترنتي مستقل مي شويد

تنها 50 هزار تومان هزينه ساليانه ايجاد كتابفروشي اينترنتي را مي پردازيد
از قرض الحسنه بانك پاسارگاد به هر ناشر استفاده مي كنيد
و بانك پاسارگاد 60 هزار تومان سهم هر ناشر از هزينه تبليغ جمعي ناشران را متقبل مي شود
و نيازي به تنظيم قرارداد ديگري نداريد


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ناشر گرامي ، لطفا قرارداد را در 3 نسخه به امضاء مدير مسئول و مهر انتشارات برسانيد سپس قرارداد را با مراجعه حضوري يا از طريق پيك موتوري يا پست سفارشي ارسال فرماييد. پس از آنكه 3 نسخه قرارداد به امضاء مدير عامل و مهر شركت رسيد يك نسخه از قرارداد تقديم ناشر و يك نسخه تقديم بانك پاسارگاد مي شود.

ناشر گرامي شما مي توانيد 50 هزار تومان هزينه ساليانه ايجاد كتابفروشي اينترنتي مستقل را به يكي از سه روش ذيل پرداخت فرماييد :
1- مراجعه حضوري
2- پرداخت از شعب بانك ملي به حساب سيبا  0103952812006  يا پرداخت از شعب بانك صادرات به حساب 0302104077003 بنام ساسان سيادتي(مدير عامل خدمات هوشيار وب گستر)
3- كارت به كارت از طريق دستگاههاي خودپرداز به كارت سيبا6037991043429822 يا كارت سپهر 6037691077953982 بنام ساسان سيادتي(مدير عامل خدمات هوشيار وب گستر)

نشاني شركت خدمات هوشيار وب گستر :
تهران ، ميدان انقلاب ، ابتداي خيابان آزادي ، ابتداي خ استاد حسين بهزاد (خيابان كاوه سابق) ، پلاك 27 ، طبقه دوم ، واحد5
تلفنهاي 3-66915802  فكس 66941480