ايجاد كتابفروشي اينترنتي مستقل براي ناشر همراه با نشاني دلخواه(همنام انتشارات ناشر)

براي استفاده بهينه از مزاياي تبليغ جمعي ناشران لازم است ناشر يك كتابفروشي اينترنتي مستقل داشته باشد

براي ناشراني كه كتابفروشي اينترنتي ندارند ، كتابفروشي اينترنتي مستقل با نشاني دلخواه (همنام انتشارات ناشر) ايجاد مي كنيم
هزينه ساليانه ايجاد كتابفروشي اينترنتي مستقل براي ناشر تنها 50 هزار تومان است.

براي اطمينان بخشي به  ناشران كه خدمات مناسبي دريافت مي دارند ، قراردادی آماده نموديم :

قرارداد ايجاد كتابفروشي اينترنتي براي ناشر همراه با قرض الحسنه بانك پاسارگاد  كه مي توانيد آنرا دانلود فرماييد
ناشر گرامي ، با امضاء قرارداد فوق الذكر ، دو خدمتي كه اين شركت به ناشران ارائه مي نمايد را دريافت مي فرماييد:
استفاده از مزاياي تبليغ جمعي ناشران + صاحب كتابفروشي اينترنتي مستقل مي شويد

تنها 50 هزار تومان هزينه ساليانه ايجاد كتابفروشي اينترنتي را مي پردازيد
از قرض الحسنه بانك پاسارگاد به هر ناشر استفاده مي كنيد
و  از پرداخت 60 هزار تومان سهم هر ناشر از هزينه تبليغ جمعي ناشران معاف مي شويد
بانك پاسارگاد 60 هزار تومان سهم هر ناشر از هزينه تبليغ جمعي ناشران را متقبل مي شود
سپس با كسر 6% كارمزد از فروش اينترنتي ناشر قرض الحسنه بانك پاسارگاد تسويه مي شود
در صفحه دوم قرارداد شرح كامل اين فرآيند آمده

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ناشر گرامي ، لطفا قرارداد را در 3 نسخه به امضاء مدير مسئول و مهر انتشارات برسانيد سپس قرارداد را با مراجعه حضوري يا از طريق پيك موتوري يا پست سفارشي ارسال فرماييد. پس از آنكه 3 نسخه قرارداد به امضاء مدير عامل و مهر شركت رسيد يك نسخه از قرارداد تقديم ناشر و يك نسخه تقديم بانك پاسارگاد مي شود.

ناشر گرامي شما مي توانيد 50 هزار تومان هزينه ساليانه ايجاد كتابفروشي اينترنتي مستقل را به يكي از سه روش ذيل پرداخت فرماييد :
1- مراجعه حضوري
2- پرداخت از شعب بانك ملي به حساب سيبا  0103952812006  يا پرداخت از شعب بانك صادرات به حساب 0302104077003 بنام ساسان سيادتي(مدير عامل خدمات هوشيار وب گستر)
3- كارت به كارت از طريق دستگاههاي خودپرداز به كارت سيبا6037991043429822 يا كارت سپهر 6037691077953982 بنام ساسان سيادتي(مدير عامل خدمات هوشيار وب گستر)

نشاني شركت خدمات هوشيار وب گستر :
تهران ، ميدان انقلاب ، ابتداي خيابان آزادي ، ابتداي خ استاد حسين بهزاد (خيابان كاوه سابق) ، پلاك 27 ، طبقه دوم ، واحد5
تلفنهاي 3-66915802  فكس 66941480