شما اینجا هستید: صفحه‌اصلی » نتايج جستجو

 


 

نتايج جستجو

كتابها در نتايج جستجو بر اساس حداكثر تخفيف ناشر ليست مي شوند تا خريداران بتوانند حداكثر تخفيف خريد كتاب را در كتابفروشي هاي اينترنتي مستقل ناشران بيابند. ميزان تخفيف هر كتاب بر اساس مقايسه قيمت پشت جلد كتابها با قيمتي كه ناشران عرضه مي دارند بدست مي آيد. همچنين خريدار مي تواند نحوه نمايش نتايج جستجو را تغيير دهد تا به گونه دلخواهش ليست شوند و از قسمت مرتب سازي بر اساس ، " از ارزانترين به گرانترين" يا "از گرانترين به ارزانترين" را انتخاب نمايد تا نتايج جستجوبه يكي از اين دو حالت ليست شوند. اگر خريدار بر روي نام كتاب يا نام ناشر در مشخصات هر كتاب اشاره نمايد براي خريد آن كتاب به كتابفروشي اينترنتي ناشرمنتقل مي شود و اگر خريدار بر روي عكس كتابها اشاره كند به صفحه اي مي رود كه موارد مشابه با كتاب مورد نظر خريدار بر اساس حداكثر ميزان تخفيف نمايش داده مي شود همچنين در اين صفحه اگر كتاب مزبور در كتابفروشي اينترنتي چند ناشر عرضه شده باشد در ابتداي موارد مشابه قيمت هايي كه هر ناشر آن كتاب را براي عرضه قرار داده  و ميزان تخفيفي  كه مي دهد با هم مقايسه مي شود تا خريدار بتواند كتاب مزبور را از ناشري خريداري نمايد كه بيشترين تخفيف را داده. مورد مقايسه براي كتابهاي هم نام بوجود مي آيد.