اطمينان از ارسال كتاب توسط ناشر

خريدار گرامي، سعي ما اين است كه در شما اطمينان بوجود آوريم :
وقتي از كتابفروشي اينترنتي ناشر خريد مي نماييد و پول به حساب ناشر واريز مي فرماييد ناشر كتاب دلخواه شما را ارسال خواهد نمود.
بدين منظور اگر شما رسيد خريد اينترنتي خويش را براي ما ارسال داريد و بيان كنيد كه ناشر كتاب را براي شما ارسال ننموده موضوع را تحت بررسي قرار خواهيم داد. البته ناشران براي ارسال كتاب از روش پست سفارشي ، پيشتاز يا پيك موتوري استفاده مي نمايند و در ازاي تحويل كتاب به پست يا پيك موتوري رسيد دريافت مي كنند كه ارزش حقوقي دارد و ايشان را از هرگونه اتهام (عدم ارسال كتاب ) مبري مي سازد . از اينرو  تنها شكاياتي موثر خواهند بود كه ناشر نتواند در قبال آن رسيد تحويل كتاب ارائه نمايد.
ناشران بدليل خدمات فرهنگي كه ارائه مي نمايند صنف محترمي هستند و اگر فردي با عدم ارسال كتاب بخواهد چهره اين صنف را خدشه دار سازد ، كتابفروشي اينترنتي وي را مسدود نموده او را از اين مجموعه بيرون خواهيم راند و پول شما را مسترد مي نماييم ، به عنوان تشكر از اينكه موجب اصلاح اين مجموعه شديد.  در قرارداد ايجاد كتابفروشي اينترنتي براي ناشر ماده اي بدين منظور قرار داده ايم:
ماده 12)  دعاوي مشتريان كتابفروشي اينترنتي :  در صورت ادعاي خريدار مبني بر عدم ارسال كتاب، چنانچه ناشر رسيد و مدرك حاكي از ارسال كتاب را ارائه نمايد مسئوليتي در اين خصوص نداشته و كپي يا اصل رسيد (پست سفارشي، پيشتاز، پيك موتوري) را به مشتري ارائه مي نمايد تا مشتري نسبت به پيگيري عدم ارسال كتاب اقدام نمايد. در غير اين صورت موضوع مورد بررسي قرار مي گيرد و در صورت احراز تخلف عدم ارسال كتاب از ناحيه  ناشر ، شركت مجاز به غير فعال نمودن كتابفروشي اينترنتي ناشر است.

شما مي توانيد براي برقراري ارتباط در ساعات اداري با شماره تلفن هاي ذيل با شركت خدمات هوشيار وب گستر تماس بگيريد.

تلفكس :  8- 88738837 و 88540510 و  88540520
نشاني : تهران ، خ خرمشهر ، خ عربعلي ، كوچه نهم ، پلاك 8 ، طبقه دوم  كدپستي 1533883491